Zespół alkoholowy płodu nie zależy od czynników społeczno-kulturowych

W kwietniowym numerze "Alcoholism: Clinical and Experimental Research" dr Piyadasa Kodituwakku i współpracownicy z University of New Mexico w Albuquerque przedstawili wyniki badań zaprzeczające dotychczasowym przypuszczeniom, że alkoholowy zespół płodowy ma różne skutki kliniczne w zależności od środowiska, w którym wychowuje się dziecko.
Zespół, o którym mowa, dotyczy dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży. Dzieci te demonstrują różne uszkodzenia, zarówno niedorozwój fizyczny, jak i ubytki rozwoju intelektualnego: niższy wskaźnik inteligencji (IQ), problemy z koncentracją uwagi, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania.
Badania wykonane przez autorów publikacji w Afryce Południowej w grupie 34 dzieci dotkniętych alkoholowym zespołem płodowym i 34 dzieci zdrowych wykazały takie same różnice w rozwoju dzieci w tych grupach, jakie opisywano w analogicznych badaniach wykonanych w USA.
Nie miał znaczenia fakt pozostawania dzieci urodzonych przez matki-alkoholiczki w rodzinie, podczas, gdy w USA dzieci takie zwykle trafiają do rodzin zastępczych lub adopcyjnych. Także brak etykietki dziecka z niedorozwojem, które dzieci afrykańskie, w przeciwieństwie do amerykańskich, nie otrzymują, nie pomógł w zniwelowaniu różnic w rozwoju fizycznym i psychicznym u dzieci matek-alkoholiczek. Badacze wnioskują, że szkodliwy wpływ alkoholu na płód jest wszędzie taki sam i nie zależy od innych czynników środowiskowych czy społecznych.

Last modified on Sunday, 04 May 2014 13:18
(0 votes)

Leave a comment

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time