search

Wstęp

W ROKU 1887 ogłosił, za inicyatywą Profesora Dra Edwarda Korczyńskiego, ówczesny docent hidro- terapii w Uniw. Jagiellońs., ś. p. Dr. Stanisław Smoleński w 214 tomie Roczników Schmidta pracę p. t. »Bericht über die Fortschritte der Balneologie in den pol­nischen Ländern mit besonderer Berücksichtigung des Curwesens in Galizien während der letzten 5 Jahre«,

w której uwidocznione zostały najważniejsze szczegóły, odnoszące się do rozwoju polskich zdrojowisk. Z biegiem lat nastały liczne i znaczne zmiany tak w naukowym postępie balneologii, jako też w rozwoju miejscowości le­czniczych , a co zatem idzie, wystąpiła na jaw potrzeba uwydatnienia tych zmian. Inicyatywa do nowej pracy, mającej być poniekąd dalszym ciągiem pracy Smoleń­skiego, wyszła od Komisyi przemysłowo-balneologicznej Tow. lek. krakow. Na wniosek swego przewodniczącego zwróciła się Komisya odezwą z dnia 24 lutego 1895 do zarządów wszystkich zdrojowisk i uzdrowisk krajowych z prośbą o nadesłanie: 1) sprawozdań zdrojowych, 2) ogło­szonych przez lekarzy publikacyj treści balneologicznej, 3) dat statystycznych co do frekwencyi osób, ilości wy­dawanych kąpieli, rozsyłki wód i przetworów zdrojowych, ilości domów, mieszkań i t. p., 4) dokładnego wykazu dokonanych od r. 1887 ulepszeń.

Last modified on Sunday, 04 May 2014 13:18
(0 votes)

Leave a comment

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time