Program ćwiczeń dla pacjentów z bólem fantomowym

Po amputacji kończyny chorzy bardzo często odczuwają ból o takim samym charakterze i lokalizacji, jak w czasie choroby, która dotknęła kończynę. Np. chory, który cierpiał na silne bóle z powodu niedokrwiennej martwicy stopy, czuje te bóle mimo, że chora noga została amputowana. Są to tzw. bóle fantomowe, prześladujące około 80% chorych po amputacji i bardzo trudne do leczenia.
W czerwcowym, numerze "The Lancet" dr Herta Flor i współpracownicy z Central Institute of Mental Health in Mannheim, przedstawili wyniki nowej metody leczenia bólów fantomowych. Polega ona na dwutygodniowych cyklach terapii, w których pacjenci poddani są codzienne 90-minutowym specjalnym treningom.
Pacjentowi podłącza się 8 elektrod do miejsca amputacji i stosuje serie impulsów elektrycznych, wyzwalających niebolesne bodźce czuciowe. Pacjenci uczą się rozpoznawać lokalizację i częstotliwość impulsów. Porównanie wyników terapii 5 osób leczonych w ten sposób z efektami leczenia metodami klasycznymi innych 5 osób wykazało zmniejszenie bólów fantomowych u pacjentów leczonych nową metodą po 2 tygodniach ćwiczeń i utrzymywanie się poprawy po 3 miesiącach. Nie stwierdzono poprawy u pacjentów leczonych innymi - klasycznymi - metodami, takimi jak podawanie leków przeciwbólowych, stymulacja nerwów i fizykoterapia.

Last modified on Sunday, 04 May 2014 13:18
(0 votes)

Leave a comment

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time