Nowe standardy diagnostyki Stwardnienia Rozsianego

W lipcowym numerze Annals of Neurology zaprezentowano nowe standardy diagnostyczne, które moją pomóc lekarzom w prawidłowej dziagnozie stwardnienia rozsianego (SM). Międzynarodowe gremium ekspertów zajmujących się problemami SM wprowadziło algorytmy postępowania, użycia badań obrazowych (rezonansu magnetycznego i podobnych), które mają pomóc rozpoznać początki choroby u osób, u których skomplikowany przebieg choroby utrudnia postawienie prawidłowej diagnozy i wdrożenie prawidłowego postępowania lekarskiego. Obecnie trwają badania nad skutecznością wprowadzenia nowych standardów oraz możliwością ich rozszerzenia na inne kraje poza USA.

Last modified on Sunday, 04 May 2014 13:18
(0 votes)

Leave a comment

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time