search

Genetyczne podłoże męskiej niepłodności

Mutacje w genach położonych na chromosomie Y i genach mitochondrialnych odpowiedzialne są za całkowitą lub częściową niepłodność mężczyzn - donosi najnowsze "Nature Genetics".

David Page z Whitehead Institute na Massachutsetts Institute of Technology przeprowadził analizę regionu AZFc, odpowiedzialnego za azoospermię, czyli brak produkcji plemników. Okazało się, że mutacje występujące w tym regionie wynikają z rekombinacji między powtórzonymi sekwencjami.

Podczas rekombinacji homologicznej dochodzi do połączenia się homologicznych, czyli o podobnej sekwencji, fragmentów DNA. Mogą one zmieniać miejsce lub ulec delecji, czyli wyrzuceniu z chromosomu. W ten sposób cały region AZFc może być utracony przez chromosom Y.Zidentyfikowane powtórzone sekwencje charakteryzują 27 genów, które są aktywne specyficznie w tkankach jąder. Ich brak wydaje się być odpowiedzialny za poważne zaburzenia w produkcji plemników, prowadzące do azoospermii (brak plemników w nasieniu) lub silnej oligozoospermii (mniej niż 5 milionów plemników w 1 ml nasienia). Normalna liczba plemników w nasieniu to 40-120 milionów w 1 ml.

Howard T. Jackson z Uniwersytetu w Glasgow prowadził badania nad genem POLG, kodującym mitochondrialną polimerazę DNA. Polimeraza ta odpowiedzialna jest za powielanie DNA w mitochondriach, czyli strukturach będących centrami energetycznymi komórki.

Gen POLG występuje w dwóch wersjach, z których jedna obecna jest u 88 proc. ludzi. Tak wysoki procent występowania jednej wersji genu musi być związany z presją selekcyjną, która faworyzuje jej utrzymanie jako korzystniejszej ewolucyjnie.Okazało się, że brak podstawowej wersji genu POLG związane jest z niepłodnością mężczyzn. Co więcej, zaburzenie płodności nie jest związane z brakiem plemników, czyli azoospermią, ale ze zmianami w budowie plemników i ich zdolnością do sprawnego poruszania się. Zmniejszona jest także liczba plemników, ale słabiej niż w przypadku mutacji w rejonie AZFc chromosomu Y.

Bardzo ciekawe jest porównanie obu typów mutacji powodujących niepłodność. Mutacje w chromosomie Y muszą powstawać w danym osobniku, co obserwuje się u 1 na 4000 mężczyzn. Natomiast mutacje w genach mitochondrialnych mogą dziedziczone tylko po matce, ponieważ dotychczasowe dane wskazują, że wszystkie mitochondria obecne w zarodku pochodzą z komórek jajowych.

 

Last modified on Sunday, 04 May 2014 13:18
(0 votes)

Leave a comment

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time