search

Fundacja Henlianthus - problematyka trzymania moczu

Fundacja Helianthus to pierwsza w Polsce fundacja całkowicie poświęcona problematyce zaburzeń oddawania moczu. Generalnie w naszym społeczeństwie zaburzenia trzymania moczu postrzegane są jako nieprzyjemne zjawisko higieniczne, z którym chory najczęściej walczy domowymi sposobami, zamiast poszukać metod skutecznego wyleczenia u specjalistów. Fundacja postawiła sobie za cel zmianę tego stanu rzeczy. W Polsce co szósta kobieta po 35 roku życia jest dotknięta tą dolegliwością - w różnych stadiach jej rozwoju. Zapadają na nią również mężczyźni, aczkolwiek o połowę rzadziej. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że ponad dwa miliony osób cierpi na zaburzenia mikcji. Jest to blisko 6% społeczeństwa , tak więc powinniśmy mówić o chorobie społecznej. Nadrzędnym celem fundacji jest działanie na rzecz osób cierpiących z powodu zaburzeń mikcji, upowszechnianie wiedzy o tym schorzeniu oraz szeroko rozumiana edukacja wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Fundacja od momentu powstania podjęła współpracę z wyspecjalizowaną kliniką urologiczno-ginekologiczną. W działalności merytorycznej fundacja opiera się o wytyczne ICS (International Continence Society). Środki na prowadzenie działalności statutowej pochodzą ze spadków, darowizn subwencji i zbiórek oraz z prowadzonej działalności gospodarczej.

Last modified on Sunday, 04 May 2014 13:18
(0 votes)

Leave a comment

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time