Dzieci dobrze tolerują krótkie cykle anty-HIV

Na stronach internetowych styczniowego wydania "Pediatrics" dr R. J. Simonds z US Centers for Disease Control and Prevention, wraz z kolegami z Bangkok Collaborative Perinatal HIV Transmission Study Group, poruszają problem zapobiegania wewnątrzłonowym zakażeniom płodu HIV - wirusem powodującym AIDS. Przerwanie drogi zakażenia na tym etapie rozwoju dziecka ma kluczowe znaczenie w prewencji AIDS.
W przeprowadzonym niedawno w Tailandii badaniu wykazano, że podawanie w późnym okresie ciąży zidovudiny - leku zatrzymującego namnażanie wirusa - nie dawało objawów ubocznych u dzieci, które były obserwowane przez 18 miesięcy po urodzeniu.
Badanie dotyczyło dzieci urodzonych przez zakażone matki pomiędzy czerwcem 1996 r. a lutym 1998 r. Blisko 400 HIV-dodatnich ciężarnych otrzymywało zidovudinę lub placebo od 36. tygodnia ciąży. Zidovudinę podawano w dawce 300 mg 2 razy dziennie do rozpoczęcia porodu, następnie 300 mg co 3 godziny do momentu rozwiązania. Wśród urodzonych 395 dzieci 55 było zainfekowanych HIV, 330 niezainfekowanych, a u 10 nie można było określić obecności wirusa HIV. 18-miesięczną obserwację udało się zakończyć u 319 dzieci. 14 dzieci zmarło przed 18. miesiącem życia.
W badaniach dodatkowych stwierdzono, że średnia ilość krwinek czerwonych u niezainfekowanych dzieci z grupy otrzymującej zidovudinę była niższa, niż u dzieci z grupy placebo. W miarę upływu czasu różnica ta wyrównała się. Średnia masa ciała, wzrost, obwód głowy i ilość limfocytów T były podobne w obu grupach, w różnych okresach pomiarów. Wśród niezainfekowanych dzieci, urodzonych przez matki otrzymujące zidovudinę, częściej zdarzały się drgawki związane z gorączką, ale różnica ta nie była znamienna statystycznie. Wcześniejsze badanie wykazało, że krótka prenatalna profilaktyka zidovudiną istotnie zmniejsza ryzyko transmisji HIV z matki na dziecko.
Obecnie 18-miesięczna obserwacja tych dzieci wykazała, że leczenie to nie powoduje istotnych objawów ubocznych. Czy skutki uboczne nie wystąpią w późniejszym czasie - nie wiadomo. Konieczna jest dalsza obserwacja dzieci objętych prenatalną profilaktyczną farmakoterapią anty-HIV.

Last modified on Sunday, 04 May 2014 13:18
(0 votes)

Leave a comment

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time