Archiwalne artykuły

Archiwalne artykuły, informacje zawarte w niektórych z nich mogą być już nieaktualne.

Archiwalne artykuły

Krótsza głodówka przed operacją

Pacjenci oczekujący na operację informowani są o konieczności zachowania ścisłej diety już od północy przed zabiegiem. W polskich szpitalach często sprowadza się to do podania sucharka ze słabą herbatą na kolację jako ostatniego posiłku.

Sztuczne oko

Pozwala na częściowe odzyskanie wzroku jest jednak tylko jednym z elementów oka, a mianowicie sztuczną siatkówką. W prawidłowym oku jest to część nerwowa bezpośrednio odbierająca sygnały świetlne, a następnie przekształcająca je na impulsy elektryczne i przesyłająca za pośrednictwem nerwu wzrokowego do kory wzrokowej w mózgu.

Polio w odwrocie

CDC czyli Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób poinformowało w swoim corocznym biuletynie o 473 zachorowaniach na polio w roku 2001, co stanowi spadek w stosunku do 719 przypadków rok wcześniej. Ogólnie od 1988 roku częstość występowania tej choroby zmniejszyła się o ponad 99%.

Zupełnie nowy lek na opryszczkę

Zovirax pojawił się na rynku farmaceutycznym już w latach 70-tych i był ogromnym przełomem w leczeniu opryszczkowych wykwitów zarówno na twarzy (HSV-1) jak i na narządach płciowych (HSV-2). Zakażenie pierwszym typem wirusa następuje zwykle we wczesnym dzieciństwie podczas wspólnego mycia, wycierania czy jedzenia i w formie utajonej trwa przez całe życie.

Mirapex bije Levodopę w leczeniu parkinsona

Wprowadzony pięć lat temu na rynek Mirapex okazał się w ostatnich badaniach opublikowanych w Magazynie Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego skuteczniejszy od starej Levodopy. Jest ona stosowana już od lat sześćdziesiątych i wydawała się najlepiej kontrolować przebieg choroby Parkinsona.

Sklonowano człowieka?

Informację o bezpłodnej kobiecie będącej w 8 tygodniu ciąży podały wszystkie magazyny informacyjne, opierając się na dzienniku Gulf News wydawanym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Właśnie tam Severino Antinori, działacz na rzecz leczenia bezpłodności i kierownik kliniki w Rzymie, miał donieść o swoim osiągnięciu:

Ciążowe nadciśnienie złośliwe przewidywalne

Objawy tego niebezpiecznego stanu pojawiają się około 20. tygodnia ciąży u prawie 5% kobiet, najczęściej dotykając pierworódki otyłe i z cukrzycą. Początkowe stadium nazywane jest stanem przedrzucawkowym, a potocznie zatruciem ciążowym i objawia się wzrostem ciśnienia, niewielkim białkomoczem i obrzękami. Przyczyna tego zjawiska nie jest znana, przypuszcza się jednak, że niedokrwione łożysko produkuje substancje zwiększające ciśnienie u ciężarnej. Problemem jest jednak przewidzenie czy dana kobieta z objawami „zatrucia ciążowego” jest w grupie szczególnie narażonej na rozwój pełnoobjawowej rzucawki. Podczas ataku dochodzi do bardzo znacznego wzrostu ciśnienia, uszkodzenia nerek i mózgu. Prowadzi to do pojawienia się dużej ilości białka w moczu i szybko narastających obrzęków, a także drgawek przypominających padaczkę. Może zakończyć się nawet zgonem. Jedynym skutecznym leczeniem na tym etapie jest rozwiązanie ciąży, niestety z nie zawsze w pełni dojrzałym płodem. Lekarze ze szpitala ogólnego w Bostonie po przeanalizowaniu 45 kobiet będących w stanie przedrzucawkowym we wczesnym okresie ciąży i porównaniu ich z 90-osobową grupą kontrolną stwierdzili, że wszystkie pacjentki z historią stanu przedrzucawkowego miały bardzo niski poziom osoczowej globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG). Oparty na tym spostrzeżeniu test przesiewowy mógłby więc wykryć także szczupłe kobiety będące w grupie podwyższonego ryzyka. Pozwoliło by to objąć opieką nie tylko ciężarne otyłe, z cukrzycą i przewlekłym nadciśnieniem. Wyizolowanie szczególnie narażonych chorych umożliwi też rozpoczęcie prac nad terapią profilaktyczną.

Czerniak złośliwy może być uleczalny?

Z powodu późnego wykrywania i wczesnych przerzutów jest to jeden z najgorzej rokujących nowotworów. Mimo że dostęp do zmian jest łatwy, to zarówno my sami jak i lekarze rzadko badamy nasze plecy, gdzie właśnie najczęściej lokalizują się zmiany. Początkowo czerniak rośnie w poziomie skóry i gdy osiągnie ledwo zauważalną wielkość 2-3mm zaczyna naciekać głębsze warstwy i szybko dawać przerzuty. Już na tym etapie rokowanie co do dalszego przeżycia jest niepomyślne. Testowane szczepionki przeciw komórkom czerniakowym były początkowo dużą nadzieją dla chorych, jednak po udanych badaniach wstępnych temat ucichł. APOMINA, lek obniżający we krwi poziom cholesterolu, okazała się być również skuteczna we wstępnych badaniach nad terapią czerniaka złośliwego. Lek ten, hamując reduktazę HMG-Co-A, zmniejsza syntezę cholesterolu i wielu innych produktów przejściowych, m.in. tak zwanych izoprenoidów. Ich stężenie staje się niewystarczające do aktywacji białka Ras, potrzebnego do wzrostu wielu nowotworów, w tym czerniaka. Z dziewięciu pacjentów z rozsianą postacią czerniaka trzech zareagowało na leczenie Apominą i ich stan się poprawił. Jeden z nich żyje już 3 lata. Stan pozostałych pogorszył się. Grupa badanych osób jest niestety zbyt mało liczna, aby można było wyciągnąć statystycznie znaczące wnioski. Apomina zmniejsza również liczbę i ciężkość uszkodzeń DNA po ekspozycji na słońce. Na fali optymizmu związanej z zaskakującą skutecznością Apominy podjęto także próbę oceny jej przydatności w hamowaniu wzrostu raka piersi.

Wózki inwalidzkie w kąt?

Może już wkrótce. Kolejne doniesienie o udanych próbach przywrócenia funkcji uszkodzonych nerwów, zarówno po urazach jak i w przebiegu wielu chorób m.in. stwardnienia rozsianego, napawają optymizmem. Podejmowano już próby terapii genetycznych, przeszczepów komórek macierzystych i wielu innych. Żadna do tej pory nie została zwieńczona sukcesem. Tym bardziej cieszy nowe podejście naukowców z Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Od kilku lat wiadomo, że po uszkodzeniu komórki nerwowej jej osłonka, mielina, produkuje substancję nie tylko hamującą naprawy, ale wręcz zwiększającą uszkodzenia. Znaczenie tych procesów jest niejasne. Próbowano jednak znaleźć substancje, które mogłyby zarówno hamować to zjawisko, jak i odwracać jego skutki. W próbach laboratoryjnych na szczurach udało się odkryć i przetestować kilka czynników mających takie właściwości. Są to między innymi specyficzne przeciwciała i enzymy. Po podaniu ich osobnikom z uszkodzonymi neuronami mózgu, zaobserwowano znaczną regenerację. W kolejnym etapie podjęto próby leczenia uszkodzeń nerwów obwodowych. Rezultaty nie są jeszcze znane. Niestety fizjologia szczurów i zwierząt niższych tak bardzo odbiega od ludzkiej, że nie można być pewnym podobnej skuteczności u ludzi. Dużą niewiadomą są też zmiany w psychice i osobowości pacjentów ze zregenerowanymi neuronami mózgowymi. Jednakże mimo tak licznych niewiadomych i niebezpieczeństw, z każdym rokiem jesteśmy bliżej przywracania sprawności, przynajmniej motorycznej.

Przeszczep własnych komórek u chorego na Parkinsona

Leczenie choroby Parkinsona przeszczepem pierwotnych komórek zarodkowych zróżnicowanych w laboratorium w kierunku neuronów było jednym z bardziej kontrowersyjnych sposobów terapii. Podjęta ostatnio próba hodowli niskozróżnicowanych komórek mózgowych dorosłego pacjenta i wszczepienia ich po otrzymaniu odpowiednich funkcjonalnie komórek dojrzałych (wydzielających dopaminę), pozwoliłaby obejść ten trudny etycznie problem. Możliwe, że tak przygotowane neurony dłużej zachowają swoją funkcję i żywotność, jako że komórki pochodzące z embrionów przestawały funkcjonować po krótkim czasie od ich wszczepienia. Nie będzie także konieczne stosowanie bardzo szkodliwych dla zdrowia leków obniżających odporność, gdyż użyte komórki będą własnymi komórkami pacjenta. Model taki wypróbowano u 46-letniego chorego, którego stan pogarszał się mimo stosowanej terapii. Wyhodowane neurony podano do mózgu w miejsce mające produkować dopaminę. Po zabiegu objawy parkinsonowskie zmniejszyły się znacząco, a mężczyzna żyje już 3 lata bez jakichkolwiek symptomów nawrotu. Dowodzi to istnienia w mózgu uśpionych komórek macierzystych, które można pobudzić do różnicowania w funkcjonalne neurony. Możliwe że to odkrycie znajdzie zastosowanie w leczeniu także innych degeneracyjnych zwyrodnień mózgu na przykład choroby Alzheimera.

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time