Lactobacillus - "dobra bakteria"

Lactobacillus acidophilus to względnie beztlenowa pałeczka Gram-dodatnia. Wraz z kilkunastoma innymi gatunkami bakterii rodzaju Lactobacillus powszechnie zasiedla środowisko roślinne i zwierzęce, a także wchodzi w skład naturalnej flory przewodu pokarmowego człowieka. Występuje w mikroflorze jamy ustnej, we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego, w układzie moczowo-płciowym, a szczególnie często kolonizuje pochwę u kobiet. W jamie ustnej uczestniczy w powstawaniu próchnicy zębów i być może innych chorób. Może też wywoływać zakażenia o innej lokalizacji; coraz częściej izolowana jest od pacjentów hospitalizowanych, którzy mają obniżoną odporność, podobnie jak inne bakterie kwasu mlekowego.

Najczęściej identyfikowane gatunki oprócz Lactobacillus acidophilus to: Lactobacillus casei i Lactobacillus fermentum. Bakterie te powszechnie nazywane bakteriami kwasu mlekowego (LAB-Lactic Acid Bacteria) są również wykorzystywane w przemyśle spożywczym do przeprowadzania fermentacji mleka i produkcji jogurtów czy kefirów. Pośrednio to dzięki tej właściwości odkryto bakterię Lactobacillus acidophilus i jej szczególnie korzystne działanie. Ponad 90 łat temu laureat nagrody Nobla, Ilia J. Mieczników zauważył, że w niektórych częściach południowej Europy ludzie żyją dużo dłużej niż gdzie indziej. Przeprowadziwszy badania stwierdził, że pożywienie tamtejsze zawiera dużą ilość zsiadłego mleka, w którym znajduje się pewna bakteria. Ponieważ mieszkańcy tych okolic regularnie spożywali zsiadłe mleko, w ich układzie trawiennym bakteria ta była stale obecna. Była to właśnie pałeczka kwasu mlekowego. Również współczesne obserwacje potwierdzają, że zarówno ludzie jak i zwierzęta nie posiadające w przewodzie pokarmowym bakterii kwasu mlekowego są bardziej podatne na zakażenia jelitowe, powodujące w konsekwencji zaburzenia równowagi drobnoustrojowej przewodu pokarmowego gospodarza.

 

Z kolei powstałe zaburzenia w składzie flory fizjologicznej układu trawiennego prowadzą do:

 • Eliminacji naturalnych producentów witamin z grupy B i K.

 • Dysbakteriozy, czyli do nadmiernego namnażania - wobec braku naturalnej konkurencji - bakterii patogennych oraz nadkażania bakteriami i grzybami. Skutkiem tego jest upośledzenie procesów wchłaniania tłuszczów (bo dekoniugacji ulegają kwasy żółciowe) oraz wzmożone wydalanie tłuszczów z kałem. Poza tym wzrost stężenia kwasów żółciowych i wzrost stężenia nie wchłoniętych produktów prowadzi do podrażnienia śluzówki przewodu pokarmowego i na tej drodze do utraty wody i elekrolitów, czyli biegunki sekrecyjnej. Dochodzi również do zaburzenia wchłaniania białek, węglowodanów i wzrostu procesów fermentacyjnych.

 • Rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego wywołanego przez dóstridium difficile, którego pierwotną przyczyną jest przewlekła antybiotykoterapia. Antybiotyki, które najczęściej wywołują poantybiotykowe zapalenie jelit to: neomycyna, linkomycyna, klindamycyna i cefazolina. Lactobacillus acidophilus ma zdolność zapobiegania i leczenia tych zaburzeń na drodze hamowania rozwoju bakterii patogennych. Najlepiej poznanym i udowodnionym mechanizmem działania bakterii kwasu mlekowego jest antagonizm, a polega on na eliminacji innych drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych, za pomocą:

  • znacznego obniżenia pH przewodu pokarmowego, które może dochodzić do wartości poniżej 4,5 dzięki wytwarzanym przez LAB metabolitom fermentacji glukozy, takim jak: kwas mlekowy, kwas octowy czy kwas propionowy,
  • produkcji nadtlenku wodoru,
  • współzawodnictwa LAB z innymi drobnoustrojami flory jelitowej o składniki pokarmowe,
  • syntezy swoistych związków antybak-teryjnych (bakteriocyn), takich jak: laktocyna (Lactobacillus spp.), czy acydofilina (Lactobacillus acidophilus).

 


Dzięki tym antagonistycznym właściwościom, bakterie kwasu mlekowego zasiedlające ludzki przewód pokarmowy hamują in vivo namnażanie się bakterii patogennych dla jelita, a w następstwie wytwarzanie przez nie toksyn. Wykazano, że LAB działają an-tagomstycznie na pałeczki Gram-ujemne, takie jak: Shigella, Salmonella, Klebsiella, Escherichia colli; na ziarenkowce Gram-dodatnie, takie jak np. gronowiec złocisty i na grzyby np. Candida albicans.
Lactobacillus acidophilus ma zdolność neutralizowania amin toksycznych i hamowania procesów gnilnych w jelicie i na tej drodze również przywraca równowagę drobnoustrojową przewodu pokarmowego.
Istnieją także wstępne badania, zakończone bardzo pozytywnymi wynikami, na temat redukcji poziomu cholesterolu dietą zawierającą pałeczki Lactobacillus acidophilus. Następne badania będą miały na celu dobrać dawkę bakterii, która dawałaby najkorzystniejszy efekt redukujący poziom cholesterolu w surowicy.

 

Lactobacillus acidophilus odgrywa również ważną rolę w procesie trawienia i wpływa na stan odżywienia, np:

 • poprawia trawienie i apsorbcję białka,
 • zwiększa trawienie i apsorbcję tłuszczów,
 • może zwiększać apsorbcję i retencję

Ojciec medycyny Hipokrates już ponad 2300 lat temu stwierdził, że zdrowie człowieka jest powiązane z jego sposobem odżywiania się. Traktował on żywność jako lekarstwo i tezę tą realizował w swojej praktyce medycznej.
Wiele z zaleceń, które sformułował w czasie swojej pracy przetrwało do dziś i to w świetle dzisiejszego stanu wiedzy wydaje się być niezwykle trafne.
Jedno z nich dotyczy spożywania mleka jako najbardziej kompletnego pożywienia człowieka.
Choć wiadomo, że w czasach Hipokratesa nie znano obecnie powszechnie, dostępnych przetworów mlecznych, to dziś powinny one stanowić element codziennej diety każdego z nas.
Mleko i przetwory mleczne stanowią najbogatsze źródło najlepiej przyswajanego wapnia, stąd żywieniowcy zalecają jego codzienne spożywanie.
Jednak obecnie co raz częściej mówi się o dobroczynnym oddziaływaniu mlecznych napojów fermentowanych nu organizm człowieka.

 

Wśród nich rozróżnia się:

 • mleko zsiadłe
 • kefir
 • jogurt
 • mleko acidofilne

 

A także mniej mniej znane w Polsce:

 • huślańka (Huculszczyzna)
 • mazun (Armenia)
 • leben (Indie)
 • kumys (Kirgizja)

 


Niektóre z mlecznych napojów fermentowany zawierają bakterie mlekowe, które zyskały miano probiotyków. Probiotyk jest słowem pochodzenia greckiego „pro" oznacza-pozytywny, „bioticos" natomiast odnosi się do życia bądź zdrowia. Probiotyki są więc kulturami bakteryjnymi, które pozytywnie wpływają na stan zdrowia ludzkiego organizmu. Definicję probiotyku sformułował Fuller, określając go mikrobiologicznym uzupełnieniem żywność i o pozytywnym wpływie na siąn zdrowia organizmu poprzez poprawę proporcji mikroflory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Jakie właśnie właściwości posiadają niektóre bakterie mlekowe (Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium bifidum) używane do produkcji jogurtu czy mleka acydofilnego.

Dobroczynny wpływ mlecznych napojów fermentowanych na organizmy osób je konsumujących jest niewątpliwie związany z właściwościami odżywczo-fizjologicznymi tych produktów, właściwościami profilaktycznymi; i terapeutycznymi.
Z żywieniowego punktu mleczne napoje fermentowane stanowią dobre źródło wapnia, fosforu, potasu czy witamin grupy B. Zawarte w nich białko, a także tłuszcz wykazuje wyższy stopień strawności niż w mleku niefermentowanym. Ponadto jest w nich mało cukru mlecznego, co jest istotne dla osób cierpiących na nietolerancję laktozy. Mleczne napoje fermentowane dzięki obecności kwasu mlekowego, octowego i bakteriocyny posiadają właściwości antybakteryjne. Stwierdzono też, kwas mlekowy wpływa na zwiększenie perystaltyki jelit i pobudza wydzielanie soków trawiennych.
Właściwości profilaktyczne mlecznych napojów fermentowanych wiążą się z hamującym- Wpływem zawartej w nich specyficznej mikroflory bakteryjnej na rozwój i działanie patogennej flory jelitowej.
Zalety terapeutyczne, które posiadają napoje fermentowane dotyczą ich udziału w leczeniu dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, leczenia chorób nowotworowych (inaktywacja i hamowanie związków rakotwórczych w przewodzie pokarmowym), zwalczania podwyższonego poziomu cholesterolu i wzmacniania systemu immunologicznego.
Korzyści zdrowotne, które wynikają ze spożywania fermentowanych napojów mlecznych, skłaniają nas do wniosku, że powinny być one obecne w codziennej diecie każdego z nas. Doskonale zrozumieli to mieszkańcy wielu krajów na świecie a szczególnie krajów skandynawskich, w których spożycie tych produktów wynosi od 10 do 20 kg/rok/osobę. Niestety W Polsce nie możemy się jeszcze poszczycić takimi wynikami, gdyż spożycie to wynosi zaledwie 0< 5 kg na jednego mieszkańca rocznie, pierwiastków takich jak, np.: fosfor, wapń, żelazo, - bierze udział w syntezie witaminy B i prawdopodobnie witaminy K. Udokumentowano również stymulujący wpływ Lactobacillus acidophilus na układ odpornościowy, polegający na wzroście aktywności makrofagów i limfocytów. Efektem tego jest wzrost siły i skuteczności odpowiedzi typu komórkowego układu odpornościowego. Być może Lactobacillus acidophilus okaże się pomocny w leczeniu chorób autoimmumologicznych, jak np.: reumatoidalne zapalenie stawów.

Lactobacillus acidophilus ma swoje miejsce w leczeniu nietolerancji laktozy. Powodem nietolerancji laktozy (cukier mleczny) jest brak lub niedostateczna ilość enzymu laktazy, który odpowiedzialny jest za hydrolizę cukru mlekowego. Nietolerancja laktozy może być dziedziczna i pojawiać się pomiędzy 1 a 4 rokiem życia, czasami może ona także dotyczyć niemowląt. U osób dorosłych przyczyną nietolerancji może być przebyty nieżyt jelit. W przypadku nietolerancji laktozy mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego pod postacią: wzdęć, zwiększonego oddawania gazów, kurczowych bólów w jamie brzusznej, biegunki stolcami luźnymi, wodnistymi, pienistymi, o wyraźnie kwaśnym zapachu i niskim pH po spożyciu mlecznych produktów. Te dolegliwości ustępują z chwilą usunięcia z diety disacharydu, który nie podlega rozkładowi i wchłonięciu w jelicie. W kaukaskiej grupie etnicznej częstość tego zaburzenia oblicza się na kilka procent ludności dorosłej. Ponieważ pałeczki kwasu mlekowego mają zdolność rozkładania laktozy więc odpowiednia ich podaż zapewnia jej hydrolizę, eliminuje nietolerancję laktozy i powoduje ustąpienie szeregu niekorzystnych objawów. Osobą, które cierpią na wyżej opisane dolegliwości można polecić spożywanie fermentowanych napojów mlecznych np. jogutru, kefiru czy mleka acidofilnego, które zawierają bakterie kwasu mlekowego.
Z szeregu wymienionych, cennych właściwości, jakie posiada Lactobacillus acidophilus i inne pałeczki kwasu mlekowego wynikają wskazania do jej zastosowania.

 


Są to wszystkie stany, które zaburzają równowagę flory bakteryjnej przewodu pokarmowego:

-        antybiotykoterapia

-        sterydoterapia

-        głodzenie

-        zapalenie jelit

-        zatrucie pokarmowe

-        antykoncepcja doustna

-        nadużywanie alkoholu

-        nadużywanie kofeiny

-        chlorowana i fluorowana woda

-        stres

 

Kraj lub nacja

% nie tolerujących laktozy

Europa

Dania

6

Polska

29

Grecja

38

Niemcy

15

USA

biali

6-21

czarni

70-75

Afryka

58-99

Azja

(Chiny, Japonia)

100

Australia

0-8

 

 

 

Nietolerancja laktozy - wystąpienie objawów alergicznych (żołądkowo-jelitowych) po podaniu 50 gram laktozy

 


Są to również te stany, w których zostaje zaburzona równowaga flory bakteryjnej w innych miejscach bytowania pałeczki kwasu mlekowego:

 • zakażenia układu moczowego
 • zakażenia układu płciowego

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo duża skuteczność Lactobacillus acidophilus w leczeniu zakażeń Candida albicans. Grzybica może rozwinąć się w wyniku zastosowanej antybiotykoterapii lub pod wpływem jednego z czynników wymienionych powyżej i doprowadza do biegunki, zaparcia lub innych zaburzeń trawienia. Grzybica może pojawić się poza przewodem pokarmowym np.: w płucach, na rękach, nogach, palcach, pod paznokciami bądź w pochwie. W ostatnich latach w Polsce grzybica skóry, jako skutek uboczny stosowanych zbyt często kuracji antybiotykowych, stała się chorobą nagminną.
Także trądzik i inne problemy skórne mogą być leczone przez Acidophilus. W wyniku wielu badań udało się wyselekcjonować szczepy o szczególnie korzystnych właściwościach, za które przede wszystkim uważa się antagonistyczne działanie wobec innych drobnoustrojów a w szczególności tych, które są chorobotwórcze dla człowieka.

 

 

Podsumowanie

Suplementacja diety (szczególnie nie-pełnowartościowej) preparatami zawierającymi pałeczki kwasu mlekowego jest wciąż niedocenionym sposobem zapobiegania i leczenia szeregu niekorzystnych powikłań ze strony przewodu pokarmowego jak: biegunki, zapalenia jelit, zatrucia pokarmowe oraz ze strony innych układów np.: stany zapalne układu moczowo-płciowego. Przyczyną tych dolegliwości są zaburzenia w składzie fizjologicznej flory bakteryjnej. Dostarczanie pałeczek Lactobacillus acidophilus jest wyjątkowo prostym sposobem terapii. Szczepionka stosowana doustnie skutecznie zapobiega zmianom składu ilościowego i jakościowego bakterii w przewodzie pokarmowym występującym pod wpływem leczenia antybiotykami, chroni przed nadmiernym rozmnażaniem drożdży, pleśni i grzybów. Stosowana do-pochwowo w upławach zapobiega zmianom we florze bakteryjnej pochwy.

Dla utrzymania prawidłowej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym człowieka korzystne wydaje się spożywanie wspomnianych wcześniej mlecznych napojów fermentowanych np. kefiru czy jogurtu. Można także korzystać z dostępnych na rynku preparatów, zawierających liofilizowaną zawiesinę żywych pałeczek kwasu mlekowego np. produktu AC-Zy-mes firmy California Fitness. Każde opakowanie tego preparatu zawiera 100 kapsułek, a każda z nich zawiera 2 miliardy żywych bakterii. Zalecane dawkowanie to: 1 kapsułka dziennie.

 

Citrimcuc - najnowsza naturalna broń przeciwko otyłości

Garcinia cambogu jest drzewem wiecznie zielonym rosnącym w Indiach, Birmie, Kambodży, Laosie, Tajlandii i Malezji, którego owoc przypomina hybrydę pomarańczy (pod względem koloru i wielkości) i mniejszej dyni (co do kształtu). Kwaśny owoc tej rośliny (znany także pod nazwami mała bard tamarind, gorikapuli i brin-dallberry) jest tradycyjnie używany jako przyprawa kulinarna w Azji Południowo-Wschodniej, dodaje się ją np. do curry celem poprawienia smaku. Suszonych i solonych łupin owocu używa się głównie do konserwowania ryb i mięsa.
W łupinach garcinii znajduje się duża ilość kwasu hydroksy-cytrynowego (HCA), znanego w naturalnych ekstraktach także pod nazwą Citrimax i Citrin. HCA jest znany od końca lat 60. głównie ze swojego wpływu na metabolizm węglowodanów.

 


Na czym polega działanie HCA?

Węglowodany złożone rozkładają się po posiłku na cukry prostsze (np. glukozę), które za pośrednictwem układu krążenia zapewniają źródło energii całemu ustrojowi. Cząsteczki glukozy niezużyte natychmiast na energię są magazynowane w wątrobie i mięśniach w postaci glikogenu. Glikogen służy jako zapasowe źródło energii dla organizmu. Po uzupełnieniu zapasów glikogenu w wątrobie, natychmiast wysyłany jest sygnał do odpowiedniego ośrodka mózgu celem powodowania tłumienia uczucia głodu. Jest to naturalny mechanizm tłumienia uczucia głodu. ' Jeżeli skonsumujemy więcej pożywienia, niż jest nam to potrzebne, wówczas po uzupełnieniu zapasów glikogenu rozpocznie się proces metaboliczny innego rodzaju. W wyniku przebiegu wielopoziomowych reakcji, węglowodany zamieniają się w kwasy tłuszczowe, trójglicerydy i cholesterol. Wszystkie one zostaną zmagazynowane w organizmie w postaci tłuszczu.
Zamiana węglowodanów na kwasy tłuszczowe określana jest mianem lipogenezy. W jednej z tych reakcji katalizatorem jest enzym liaza cytrynianowa ATP -zależna. HCA blokuje działanie tego właśnie enzymu, nie dopuszczając do przemiany węglowodanów na tłuszcze. Dzięki temu obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi oraz wpływa hamująco na wytwarzanie zapasów tłuszczu w różnych częściach ciała. W wyniku blokowania produkcji tłuszczu wątroba nasila reakcje produkcji glikogenu. Skutkiem tego będzie znaczne ograniczenie przez mózg uczucia głodu, czyli apetytu i w konsekwencji ilości spożywanego posiłku.
Wiele substancji pochodzenia syntetycznego, używanych do zmniejszenia uczucia głodu działa poprzez pobudzenie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Mają one jednak liczne działania uboczne, takie jak zaburzenia snu, rozdrażnienie, nerwowość, depresja, nadciśnienie i przyspieszona akcja serca.
HCA, podobny do kwasu cytrynowego znajdującego się w roślinach cytrusowych, jest naturalnym kwasem owocowym, oddziaływuje w sposób odmienny i nie ma działań ubocznych. Osiąga swój cel bezpiecznie i skutecznie za pomocą naturalnych procesów organizmu. Uwaga, że nie zaleca się przyjmowania produktu kobietom w ciąży i karmiącym piersią oraz dzieciom, wywoła, być może, wątpliwości u niektórych osób. Wynika to stąd, że podczas rozwoju płodu i dziecka substancje tłuszczowe są niezbędne do licznych procesów (cholesterol wchodzi w skład błony komórkowej, bierze udział w produkcji hormonów sterydowych itp.) W związku z tym preparat jest zalecany tylko osobom dorosłym.

 

Działanie kwasu hydroksy-cytrynowego można podsumować następująco:

 • hamuje zamianę węglowodanów na tłuszcze,
 • obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi,
 • zmniejsza uczucie głodu i ogranicza apetyt,
 • nieznacznie zwiększa wytwarzanie ciepła przez organizm,
 • jest naturalny, bezpieczny i nie ma działań ubocznych.

 


 

Dawkowanie HCA:

Ze względu na to, że HCA powinien znajdować się w wątrobie przed dotarciem tam glukozy powstającej wskutek trawienia pożywienia, zaleca się przyjmowanie go 3 razy dziennie minimum 30 minut przed jedzeniem. Dobrze jest wiedzieć, że HCA działa na każdego w sposób indywidualny, na jedne osoby wcześniej, a na inne później. Ponieważ mamy do czynienia z naturalną substancją, jej działanie daje się odczuć stopniowo, z reguły dopiero po upływie 1-2 tygodni.

 

Zaleca się przyjmowanie HCA razem z preparatem zawierającym chrom (w postaci pikolinianu), który:

 • zwielokrotnia działanie HCA,
 • zwiększa działanie insuliny na stabilizację poziomu glukozy.

Produkt o nazwie Citrimax & Chromium zawierający wyciąg z garcynii i pikolinian chromu prezentuje w swojej ofercie California Fitness.

 

Komu zaleca się przyjmowanie preparatu Citrimax & Chromium? Osobom, które:

 • mają kłopoty wynikające z wysokiego poziomu cholesterolu lub    nadwagi,
 • mają zbyt duży apetyt i chciałyby go zmniejszyć,
 • nie są w stanie odmówić sobie jedzenia słodyczy,
 • są na diecie niskotłuszczowej.

Ponieważ sam HCA nie rozkłada tłuszczów przyjmowanych w pożywieniu, działanie preparatu jest skuteczniejsze przy jednoczesnym ograniczeniu pokarmów bogatych w tłuszcz. Tym, którzy czasami zapragną posiłków bogatych w tłuszcze, można polecić jednoczesne zażywanie preparatu Fat Absorber. Fat Absorber wiąże w układzie trawiennym tłuszcze, kwasy żółciowe, a także substancje toksyczne. Celem usunięcia już istniejących „poduszek" tłuszczowych zalecane jest przyjmowanie Citrimax & Chromium wraz z karnityną (Pro Carn) i wieloskładnikowymi preparatami spalającymi tłuszcz (Advanced Fat Burners, Super Fat Burners). Są one jednak mało skuteczne bez aktywności fizycznej.


Artykuł zaczerpięty z:
NUTRITION & HEALTH
CALIFORNIA FITNESS POLSKA
KWIECIEŃ 1999
Last modified on Wednesday, 03 September 2014 15:29
(0 votes)

Leave a comment

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time